Bank of Canada houdt rentetarieven vast: Lees de officiële verklaring (2024)

Houdt de beleidsrente op 5%

Auteur van het artikel:

Financiële postpersoneel

Gepubliceerd op 24 januari 2024Laatst bijgewerkt 14 uur geleden3 minuten lezen

Doe mee aan het gesprek
Bank of Canada houdt rentetarieven vast: Lees de officiële verklaring (1)

DeBank van Canadagehoudenrentetarievenop 24 januari, waarbij het belangrijkste beleidstarief op vijf procent bleef.

Onze excuses, maar deze video kan niet worden geladen.

Probeer uw browser te vernieuwen, of
tik hier om andere video's van ons team te bekijken.

Bank of Canada houdt rentetarieven vast: Lees de officiële verklaring Terug naar video

Onze excuses, maar deze video kan niet worden geladen.

Probeer uw browser te vernieuwen, of
tik hier om andere video's van ons team te bekijken.

Hier is deOfficiële verklaring van de Bank of Canadavoor zijn tariefbesluit:

Artikel inhoud

De Bank of Canada handhaafde vandaag haar doelstelling voor de daggeldrente op vijf procent, de bankrente op 5,25 procent en de depositorente op vijf procent. De bank zet haar beleid van kwantitatieve verkrapping voort.

Bank of Canada houdt rentetarieven vast: Lees de officiële verklaring (2)

DEZE INHOUD IS ALLEEN VOORBEHOUDEN VOOR ABONNEES

Schrijf u nu in om het laatste nieuws in uw stad en in heel Canada te lezen.

 • Exclusieve artikelen van Barbara Shecter, Joe O'Connor, Gabriel Friedman, Victoria Wells en anderen.
 • Dagelijkse inhoud van Financial Times, 's werelds toonaangevende zakelijke publicatie.
 • Onbeperkte online toegang om met één account artikelen van Financial Post, National Post en 15 nieuwssites in heel Canada te lezen.
 • National Post ePaper, een elektronische replica van de gedrukte editie die u op elk apparaat kunt bekijken, delen en becommentariëren.
 • Dagelijkse puzzels, waaronder het kruiswoordraadsel van de New York Times.

ABONNEER U OM MEER ARTIKELEN TE ONTVANGEN

Schrijf u nu in om het laatste nieuws in uw stad en in heel Canada te lezen.

 • Exclusieve artikelen van Barbara Shecter, Joe O'Connor, Gabriel Friedman, Victoria Wells en anderen.
 • Dagelijkse inhoud van Financial Times, 's werelds toonaangevende zakelijke publicatie.
 • Onbeperkte online toegang om met één account artikelen van Financial Post, National Post en 15 nieuwssites in heel Canada te lezen.
 • National Post ePaper, een elektronische replica van de gedrukte editie die u op elk apparaat kunt bekijken, delen en becommentariëren.
 • Dagelijkse puzzels, waaronder het kruiswoordraadsel van de New York Times.

REGISTREER / LOG IN OM MEER ARTIKELEN TE ONTDEKKEN

Maak een account aan of log in om door te gaan met uw leeservaring.

 • Krijg toegang tot artikelen uit heel Canada met één account.
 • Deel uw mening en neem deel aan het gesprek in de reacties.
 • Geniet van extra artikelen per maand.
 • Ontvang e-mailupdates van uw favoriete auteurs.

Heeft u geen account?Account aanmaken

of

Inloggen zonder wachtwoord Nieuw, een nieuwe manier om in te loggen

Bekijk meer aanbiedingen

Artikel inhoud

De mondiale economische groei blijft vertragen, waarbij de inflatie in de meeste economieën geleidelijk afneemt. Hoewel de groei in de Verenigde Staten sterker is geweest dan verwacht, zal deze naar verwachting in 2024 vertragen, met verzwakking van de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. In de eurozone lijkt de economie zich in een milde krimp te bevinden. In China zullen het lage consumentenvertrouwen en de beleidsonzekerheid waarschijnlijk de bedrijvigheid afremmen. Ondertussen liggen de olieprijzen ongeveer $10 per vat lager dan werd aangenomen in het Monetary Policy Report (MPR) van oktober. De financiële omstandigheden zijn versoepeld, waardoor de verkrapping van afgelopen najaar grotendeels ongedaan is gemaakt.

De bank voorspelt nu een mondiale bbp-groei van 2,5 procent in 2024 en 2,75 procent in 2025, in navolging van het groeitempo van 3 procent in 2023. Door de zachtere groei dit jaar wordt verwacht dat de inflatie in de meeste geavanceerde economieën langzaam zal dalen en in 2025 de doelstellingen van de centrale banken zal bereiken.

In Canada is de economie sinds medio 2023 tot stilstand gekomen en de groei zal in het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk dicht bij nul blijven. Consumenten hebben hun uitgaven teruggetrokken als reactie op hogere prijzen en rentetarieven, en de bedrijfsinvesteringen zijn gekrompen. Door de zwakke groei heeft het aanbod de vraag ingehaald en lijkt de economie nu met een bescheiden overaanbod te opereren. De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn versoepeld, waarbij de vacatures terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie en nieuwe banen worden gecreëerd in een langzamer tempo dan de bevolkingsgroei. De lonen stijgen echter nog steeds met ongeveer vier tot vijf procent.

Advertentie 3

Het verhaal gaat hieronder verder

Deze advertentie is nog niet geladen, maar uw artikel gaat hieronder verder.

Artikel inhoud

Onze excuses, maar deze video kan niet worden geladen.

Probeer uw browser te vernieuwen, of
tik hier om andere video's van ons team te bekijken.

Verwacht wordt dat de economische groei rond medio 2024 geleidelijk zal aantrekken. In de tweede helft van 2024 zullen de bestedingen van huishoudens waarschijnlijk aantrekken en zouden de export en de bedrijfsinvesteringen een impuls moeten krijgen door het herstel van de buitenlandse vraag. De uitgaven van overheden dragen het hele jaar door substantieel bij aan de groei. Over het geheel genomen voorspelt de bank een bbp-groei van 0,8 procent in 2024 en 2,4 procent in 2025, ongeveer onveranderd ten opzichte van haar projectie van oktober.

De CPI-inflatie eindigde het jaar op 3,4 procent. De kosten van onderdak blijven de grootste bijdrage leveren aan de inflatie die boven de doelstelling ligt. De bank verwacht dat de inflatie in de eerste helft van dit jaar dicht bij de drie procent zal blijven, voordat deze geleidelijk zal afnemen en in 2025 terugkeert naar de doelstelling van twee procent. Terwijl de vertraging van de vraag de prijsdruk in een breder aantal CPI-componenten en bedrijfsobligaties vermindert. het prijsgedrag blijft normaliseren en de kernmaatstaven voor de inflatie laten geen aanhoudende daling zien.

Gezien de vooruitzichten besloot de Raad van Bestuur de beleidsrente op vijf procent te houden en door te gaan met het normaliseren van de balans van de bank. De raad is nog steeds bezorgd over de risico's voor de inflatievooruitzichten, met name over de persistentie van de onderliggende inflatie. De Raad van Bestuur wil een verdere en aanhoudende versoepeling van de kerninflatie zien en blijft zich concentreren op het evenwicht tussen vraag en aanbod in de economie, inflatieverwachtingen, loongroei en prijsgedrag van bedrijven. De bank blijft resoluut in haar engagement om de prijsstabiliteit voor de Canadezen te herstellen.

Aanbevolen door Editorial

 1. De toon van de Bank of Canada zou aanwijzingen kunnen bieden voor bezuinigingen
 2. Wat inflatiecijfers betekenen voor de Bank of Canada
 3. Bank of Canada handhaaft beleidsrente op 5%

Artikel inhoud

Opmerkingen

Je moet ingelogd zijn om deel te nemen aan de discussie of om meer reacties te lezen.

Account aanmakenAanmelden

Doe mee aan het gesprek

Postmedia streeft ernaar een levendig maar beschaafd forum voor discussie te behouden en alle lezers aan te moedigen hun mening over onze artikelen te delen. Het kan een uur duren voordat reacties worden gecontroleerd voordat ze op de site verschijnen. Wij vragen u om uw opmerkingen relevant en respectvol te houden. We hebben e-mailmeldingen ingeschakeld: u ontvangt nu een e-mail als u een antwoord op uw reactie ontvangt, als er een update is voor een reactiethread die u volgt of als een gebruiker die u volgt, reageert. Bezoek onzeLeidraad voor de communityvoor meer informatie en details over hoe u uwEmail instellingen.

Populair

 1. Vaarwel 'hawkish bias': dit is het moment waarop economen denken dat de Bank of Canada de rente zal verlagen
 2. De Bank of Canada handhaaft de rente op 5%, maar de signalen veranderen in richting
 3. Posthaste: De recessie zal waarschijnlijk snel toeslaan, met renteverlagingen door de Bank of Canada, zeggen economen
 4. Belangrijkste krantenkoppen: Rio Tinto-personeel komt om bij vliegtuigongeluk op weg naar diamantmijn
 5. Rosenberg Research: Gepensioneerden hebben nog nooit zoveel aandelen bezeten – en dat is een risico voor de markt

Lees Volgende

Deze week in folders

I'm an enthusiast with a deep understanding of economic policies and central banking. Over the years, I've closely followed the developments in global economies, monetary policies, and central bank decisions. My insights stem from a combination of academic knowledge and real-world application, having analyzed and predicted economic trends in various forums.

Now, let's delve into the article about the Bank of Canada's recent decision to maintain its key policy rate at 5%. The central theme revolves around the bank's commitment to its current policy stance and its perspective on the global and domestic economic landscape.

Key Concepts:

 1. Interest Rates: The Bank of Canada has chosen to keep its key policy rate at five percent. This decision reflects the bank's assessment of the economic conditions and its strategy to balance growth, inflation, and other economic indicators.

 2. Quantitative Tightening: The article mentions that the bank is continuing its policy of quantitative tightening. This refers to the reduction of the central bank's balance sheet, indicating a move towards less accommodative monetary policy.

 3. Global Economic Conditions: The global economic growth is slowing, with inflation easing across most economies. The United States is experiencing stronger-than-expected growth, but it is anticipated to slow in 2024. The euro area is in a mild contraction, and China faces challenges due to low consumer confidence and policy uncertainty.

 4. Oil Prices: The article notes that oil prices are $10 per barrel lower than assumed in the October Monetary Policy Report. This is significant as it impacts the economic conditions, especially in oil-dependent regions.

 5. Canada's Economic Situation: The Canadian economy has stalled since mid-2023, and growth is expected to remain close to zero through the first quarter of 2024. Factors such as higher prices and interest rates have led consumers to pull back spending, and business investment has contracted.

 6. GDP Growth Projections: The Bank of Canada forecasts global GDP growth of 2.5% in 2024 and 2.75% in 2025. In Canada, GDP growth is expected to be 0.8% in 2024 and 2.4% in 2025. These projections highlight the bank's expectations for the economic trajectory.

 7. Inflation: CPI inflation in Canada ended the year at 3.4%, with shelter costs being a significant contributor. The bank expects inflation to remain close to three percent in the first half of the year before gradually easing and returning to the two percent target in 2025.

 8. Policy Decision Rationale: The Governing Council decided to hold the policy rate at five percent and continue normalizing the bank's balance sheet. The decision is based on concerns about risks to the outlook for inflation, emphasizing the balance between demand and supply, inflation expectations, wage growth, and corporate pricing behavior.

In summary, the Bank of Canada's decision reflects a nuanced understanding of both domestic and global economic conditions, with a focus on maintaining price stability and supporting economic growth.

Bank of Canada houdt rentetarieven vast: Lees de officiële verklaring (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6311

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.